Hijab bör uppfylla följande villkor:

1. Kläderna måste täcka hela kroppen, endats handen och ansiktet får synas. Men enligt Vissa Fiqh-skolor måste även ansiktet täckas (Niqab).

2. Tyget får inte vara så tunnt att man kan se igenom.

3. Kläderna ska vara löst sittande, kroppsformen får inte framhävas.

4. Kvinnas klädsel får inte likna mannens klädsel.

5. Designen på kvinnans klädsel får inte likna klädseln på en icketroende kvinnas.

6. Klädseln får inte bestå av utmanande eller utsmyckad design som lockar uppmärksamhet till sig.

7. Man ska inte klä sig i vissa kläder med avsikt att framhäva sig bland folk eller försöka markera sin status genom att klä sig i dyrbara käder.

 

"Säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt" (Koranen 24:31)
 "Säg till de troende männen att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet;det leder till större renhet i deras liv.Gud är underrättad om vad de gör" (Koranen 24:30)