Selina Sisters
Kungsporten 1E
42750 Billdal


info@butikselina.se
butikselina.se


Facebook och Instagram: Tävlingsregler


Nedan finner du allmänna villkor och regler för Butik Selinas Facebook- och Instagramtävlingar.
Genom att delta i tävlingen godkänner du våra Tävlingsvillkor samt samtycker till
personuppgiftsbehandlingen.


Allmänna regler gällande tävlingar på Facebook


1. Tävlingen organiseras av Butik Selina.
2. Tävlingarna är inte på något sätt sponsrade, främjade eller administrerade av Facebook.
3. Din Facebook-profil måste vara skapad i enlighet med Facebook Community Rules. Fejkprofiler får ej delta i tävlingarna.
4. Vi förbehåller oss rätten att ta bort och anmäla bidrag som bedöms vara olagliga eller på annat sätt vara etiskt eller moraliskt stötande.
5. Genom att du delar ditt tävlingsbidrag överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Butik Selina. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Butik Selina får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Butik Selinas normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
6. Vinnaren utses utav en jury hos Butik Selina. Juryn väljer ut vinnaren baserat på dess bidrag. Juryns beslut kan inte överklagas.
7. Vinnaren annonseras på Facebook-sidan av Butik Selina genom ett svar på vinnarens bidrag.
8. Vinnaren behöver kontakta Butik Selina inom 14 dagar efter utannonseringen av vinnaren. Priset skickas till vinnaren på Butik Selinas bekostnad eller löses ut på butikselina.se. Obs! Om vinnaren inte kontaktar Butik Selina enligt den utsatta tiden är juryn fria att utse en annan vinnare av tävlingen.
9. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.
10. Priset/vinsten kan inte tas ut i kontanter och inte bytas till andra produkter till ett likvärdig pris.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Allmänna regler gällande tävlingar på Instagram

Genom att delta i tävlingen godkänner du dessa Allmänna Tävlingsvillkor samt samtycker till personuppgiftsbehandlingen.
1. Tävlingen organiseras av Butik Selina.
2. Tävlingarna är inte på något sätt sponsrade, främjade eller administrerade av Instagram.
3. Din Instagram-profil måste vara skapad i enlighet med Instagrams policys och du måste ha en öppen profil. Fejkprofiler får ej delta i tävlingarna.
4. Vi förbehåller oss rätten att ta bort och anmäla bidrag som bedöms vara olagliga eller på annat sätt vara etiskt eller moraliskt stötande.
5. Genom att du delar ditt tävlingsbidrag överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Butik Selina. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Butik Selina får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Butik Selinas normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
6. Vinnaren utses av en jury hos Butik Selina. Juryn väljer ut vinnaren baserat på dess bidrag. Juryns beslut kan inte överklagas.
7. Vinnaren annonseras på Instagram-sidan av Butik Selina genom ett svar på vinnarens bidrag.
8. Vinnaren behöver kontakta Butik Selina inom 14 dagar efter utannonseringen av vinnaren. Priset skickas till vinnaren på Butik Selinas bekostnad eller löses ut på butikselina.se. Obs! Om vinnaren inte kontaktar Butik Selina enligt den utsatta tiden är juryn fria att utse en annan vinnare av tävlingen.
9. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.
10. Priset/vinsten kan inte tas ut i kontanter och inte bytas till andra produkter till ett likvärdig pris.
Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.


Personlig information

Då vi presenterar vinnaren kommer namnet på vinnaren att tillkännages i Butik Selinas sociala kanaler. Vinnarens bidrag kan även komma att presenteras i kanalerna då vinnaren tillkännages. Vi reserverar oss för eventuella ändringar av tävlingsvillkor, skrivfel samt för att tekniska felaktigheter eller förlorad funktionalitet där problemet ligger hos annan leverantör, hos t.ex. Instagram samt slutförsäljning av varan.
Vinnarens personliga information kommer att delas med tredje part om detta krävs för frakt av vinsten. Vi kan komma att spara personuppgifter om vinnaren upp till 90 dagar efter utsedd vinnare. Butik Selina kommer inte spara för att på annat sätt bearbeta dina uppgifter i samband med att du deltar i Butik Selinas tävlingar på Facebook eller Instagram. Vi kommer alltså inte använda dina uppgifter för insamling, registrering, lagring, bearbetning eller spridning av dina personuppgifter.
Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen:

Selina Sisters
Kungsporten 1E
42750 Billdal


Märk kuvertet med GDPR.